Co Je To EBITDA? A Jak Se Tento Ukazatel Vypočítá!

Co Je To EBITDA? A Jak Se Tento Ukazatel Vypočítá!

Provozní výkonnost společnosti je v dnešní době klíčovým faktorem pro každého podnikatele, který chce úspěšně vést svůj podnik. Jedním z nejrozšířenějších ukazatelů provozní výkonnosti společnosti je EBITDA. Tento finanční ukazatel je vhodný pro mezinárodní srovnání rentability firem, jelikož vylučuje daňové a úrokové zatížení a zohledňuje hlavní nepeněžní náklad – odpisy. V tom článku si povíme o tom, co je to EBITDA, jak se používá a proč je to tak důležité.

Co je to EBITDA?

Nejprve si pojďme vysvětlit název EBITDA. Tento finanční ukazatel vychází z anglické definice výpočtu Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Jedná se o zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizace, což znamená, že EBITDA se vypočítává z takzvaného “hrubého zisku”.

Využití ukazatele

EBITDA je často používaná ukazatel rentability společností, jelikož zohledňuje pouze provozní činnost společnosti, a tedy vylučuje vliv daňových a úrokových zátěží. Díky tomu je EBITDA vhodná pro mezinárodní srovnání, jelikož není ovlivňována místními daňovými a úrokovými zátěžemi. Ve srovnání s jinými finančními ukazateli, jako je například čistý zisk, může být EBITDA výhodnější pro hodnocení společnosti, která má vysoké úrokové zátěže nebo daňový dopad.

Jak se EBITDA vypočítá?

V praxi si však tento ukazatel společnosti často upravují dle svých potřeb. Jednoduchý výpočet EBITDA = provozní výsledek hospodaření + odpisy může být modifikován dalšími položkami, jako jsou změny stavu rezerv a opravných položek nebo amortizace. Tyto úpravy mohou pomoci určitou skutečnou provozní výkonnost společnosti, ale většinou se používají pro zjednodušení výpočtu. Je důležité si uvědomit, že každá společnost může mít svůj vlastní výpočet EBITDA.

Je také třeba poznamenat, že EBITDA může poskytnout pouze omezený pohled na skutečnou výkonnost společnosti. Nezohledňuje například investice do nových projektů, nebo výdaje na výzkum a vývoj. Proto by měla být EBITDA používána společně s dalšími ukazateli, aby poskytovala co nejkomplexnější obraz o výkonnosti společnosti.

Závěr

EBITDA je nezbytný prvek pro posouzení provozní výkonnosti společnosti. Jde o finanční ukazatel, který vylučuje daňové a úrokové zátěže a je vhodný pro mezinárodní srovnání. Měli bychom však mít na paměti, že každá společnost si může EBITDU upravit dle svých potřeb a že bychom měli používat EBITDU společně s dalšími ukazateli. Při správném použití nám však může poskytnout hlubší pohled na provozní úspěšnost společnosti.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *