Co je to Arbitráž a proč se využívá?

Ve světě podnikání se obchodní spory obvykle řeší prostřednictvím tzv. arbitrážního řízení. Avšak, jak tento proces probíhá a jak funguje, často zůstává předmětem zájmu mnoha lidí. V tomto blogu se podíváme na to, co je to arbitráž, jaké jsou jeho výhody a proč ho mnoho obchodních subjektů využívá.

Co je to arbitráž?

Definice:

Arbitrážní řízení je jednou z forem alternativního řešení sporů (ADR). Na rozdíl od soudního řízení spočívá v tom, že strany sporu dobrovolně předloží své neshody nezávislé třetí straně, která vydá rozhodnutí, jež je pro obě strany právně závazné. Pojem “rozhodce” označuje osobu nebo osoby, které jsou stranami jmenovány, aby toto rozhodnutí učinily.

4 Hlavní Výhody arbitráže:

1.Arbitráž je rychlejší

Jedním z hlavních důvodů, proč mnoho lidí využívá arbitráž před klasickým soudem, je rychlost procesu. Právě v obchodním světě, kde rychlost a efektivita jsou klíčové faktory, může řešení sporů pomocí arbitráže přinést výhodu. Mnoho soudních řízení, zejména v České republice, může trvat několik let. Oproti tomu v arbitrážním řízení může být rozhodnutí vydáno v řádu několika měsíců.

2.Arbitráž nabízí větší flexibilitu

Dalším důvodem, proč mnoho lidí využívá arbitráž, je větší flexibilita v procesu. Oproti klasickému soudnímu řízení, kde jsou striktně definovaná pravidla, může být rozhodnutí o řízení a jeho průběhu přizpůsobeno konkrétním potřebám a požadavkům. Tuto flexibilitu lze využít i v otázkách výběru rozhodčího, místa konání řízení a především při samotném řešení sporu.

3.Arbitráž je soukromá

Soudní řízení a jeho výsledky jsou většinou veřejně známé a mohou mít negativní dopad na pověst obou stran sporu. Na rozdíl od toho, v arbitrážním řízení jsou veškeré informace soukromé a důvěryhodné. To umožňuje oběma stranám zůstat mimo veřejné světlo a řešit svůj spor v klidu a soukromí.

4.Arbitráž může být méně nákladná

Soudní řízení může být velmi nákladné, co se týče jak času, tak i finančních prostředků. V arbitrážním řízení jsou náklady obvykle nižší než v soudním řízení. Výši nákladů ovlivňuje zejména složení rozsudku, ale většinou jsou náklady výrazně menší než u soudního řízení.

Závěr

Arbitráž je dnes běžnou praxí v obchodním světě. Díky svým výhodám je oblíbenou alternativou k soudnímu řízení a často se používá pro řešení obchodních sporů. Rychlost procesu, větší flexibilita, soukromí a nižší náklady jsou hlavní důvody, proč mnozí lidé využívají tento postup. Pokud se ocitnete v obchodním sporu, měli byste zvážit, zda je pro vás arbitráž tím nejlepším řešením.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *