Co Je B2B? 4 Hlavní Typy Podniků a Největší Problémy BB Segmentu

Co Je B2B? 4 Hlavní Typy Podniků a Největší Problémy BB Segmentu

B2B, neboli business-to-business, je termín používaný pro popis transakcí mezi dvěma podniky. Lze jej chápat jako součást dodavatelského řetězce a různých typů obchodních vztahů, které v něm probíhají. V tomto příspěvku na blogu se podíváme na to, co je B2B a proč je v dnešním světě tak důležitý.

Co je to B2B?

B2B je v podstatě situace, kdy si dva podniky navzájem vyměňují zboží nebo služby. Například jedna společnost může uzavřít smlouvu s jinou společností o poskytnutí surovin pro výrobu výrobku. Nebo může jedna firma nakupovat výrobky od druhé, aby jimi zásobila své regály. Kromě toho si společnosti často najímají jiné podniky, aby propagovaly jejich výrobky a služby, zajišťovaly jejich provoz, navrhovaly loga nebo psaly obsah webových stránek.

Význam B2B

Jak bylo uvedeno výše, spotřebitelé nemusí být přímým faktorem transakcí B2B, ale jsou podstatnou součástí toho, proč tyto transakce probíhají. Typy vztahů navázaných mezi podniky vedou v konečném důsledku ke zlepšení služeb pro spotřebitele. Poskytují také vyšší úroveň efektivity, která umožňuje rychlejší dodací lhůty a celkově lepší míru spokojenosti zákazníků. Navíc díky zapojení více stran do procesu dodavatelského řetězce dochází k větší spolupráci, což vede k větším inovacím a úsporám nákladů, které lze přenést na zákazníky.

Dalším klíčovým bodem B2B je, že pomáhá vytvářet pracovní místa v různých odvětvích a zajišťuje hospodářský růst a stabilitu po celém světě. Spojení s jinými organizacemi prostřednictvím tohoto modelu navíc pomáhá budovat vztahy, které mohou trvat mnoho let, a vytvářet loajalitu mezi partnery, což dále posiluje ekonomiku.

Úloha B2B společností v dodavatelském řetězci

B2B společnosti hrají v dodavatelském řetězci zásadní roli. Pokud se podíváme na tři ekonomická odvětví, primární, sekundární a terciární, můžeme lépe pochopit, jak B2B společnosti do této složité sítě zapadají.

1. Primární trh

Primární trh je výhradně B2B. Společnosti primárního sektoru jsou zodpovědné za těžbu nebo výrobu surovin – například zemědělci nebo ropné a plynárenské společnosti. Tyto podniky poskytují základní materiály nezbytné pro tvorbu zboží a služeb v dalších oblastech výroby.

2. Sekundární trh

Sekundární trh je také téměř výhradně B2B. Podniky na sekundárním trhu vyrábějí a montují výrobky ze surovinových vstupů z primárního sektoru. Přidávají hodnotu surovinám, které nakupují na primárním trhu, tím, že je přeměňují na něco jiného – vzpomeňte si na výrobce, kteří přeměňují ropu na plasty, nebo na klenotníky, kteří brousí a leští diamanty. Kromě výroby mají montážní firmy na sekundárním trhu také úlohu při balení, přepravě a distribuci výrobků v rámci sítí dodavatelského řetězce.

3. Terciární trh

Terciární trh se skládá z různých typů služeb, včetně maloobchodu a pohostinství, které jsou obvykle zaměřeny na spotřebitele, ale mohou být zaměřeny i na podniky (tj. B2B). Na tomto trhu se setkávají výrobky vytvořené výrobci na primárním i sekundárním trhu s konečnými uživateli, kteří tyto konkrétní položky potřebují. Pro usnadnění těchto transakcí mezi výrobci a spotřebiteli musí existovat efektivní distribuční systém, který je často řízen poskytovateli logistických služeb třetích stran (3PL) a dalšími specializovanými poskytovateli služeb, jako jsou speditéři nebo celní makléři, kteří jsou součástí sítě dodavatelského řetězce.

Je zřejmé, že společnosti B2B hrají zásadní roli při propojování různých fází v rámci sítě dodavatelského řetězce od těžby/výroby až po dodávku/distribuci pro koncové uživatele.

Výzvy provozování podnikání v segmentu B2B

Provozování úspěšné společnosti typu B2B (business-to-business) vyžaduje znalosti, strategické plánování a velké úsilí. Nutnost konkurovat na stále přeplněnějším trhu a jednání se zákazníky, kteří mají vyšší nároky než spotřebitelé, může pro B2B firmu znamenat problém udržet se nad vodou.

1. Hledání kupujících

Pravděpodobně nejvýznamnějším problémem, kterému většina B2B společností čelí, je hledání podniků, které by kupovaly jejich zboží a služby. Tržiště B2B jsou mnohem menší než modely zaměřené na spotřebitele. Například e-shop B2C s oblečením by měl široké publikum potenciálních kupujících. Podniky však často utrácejí za nákupy více než spotřebitelé a mají mnohem štědřejší rozpočty. Ačkoli tedy společnost B2B může realizovat méně prodejů, pravděpodobně dosáhne mnohem vyššího zisku než společnost B2C.

Chcete-li zvýšit své šance na nalezení kupujících, měli byste investovat do marketingových aktivit, jako je optimalizace SEO a obsahový marketing, aby si vaší značky potenciální zákazníci všimli. Měli byste se také zaměřit na budování vztahů s ostatními podniky prostřednictvím síťových akcí nebo zapojení do sociálních médií. To pomůže vytvořit důvěru mezi vaší firmou a potenciálními klienty.

2. Konkurence ze strany velkých podniků

Další výzvou, které čelí mnoho B2B firem, je konkurence ze strany velkých korporací, za nimiž stojí obrovské zdroje. Tyto velké podniky mohou lépe nabízet slevy a další pobídky, které mohou odlákat potenciální zákazníky menším provozům, jako je ten váš. V boji proti tomuto problému byste se měli zaměřit na vývoj specializovaných produktů nebo služeb, které uspokojují specificky potřeby malých podniků nebo začínajících firem, které hledají cenově výhodná řešení, aniž by se vzdaly kvality nebo termínů dodání služeb. Kromě toho zvažte nabídku slev nebo věrnostních programů, které budou zákazníky motivovat k opakovaným návratům, aby se při budoucích nákupech nenechali zlákat většími konkurenty.

3. Neblahé platební podmínky

Dalším problémem, se kterým se společnosti B2B potýkají, jsou pomalé platby od zákazníků. Platební podmínky net30, net60 a v některých případech až net90 jsou v tomto odvětví běžné, což však může menším firmám ztěžovat udržení se nad vodou nebo investice do dalších zdrojů. Abyste s tímto problémem bojovali, měli byste zvážit nabídku slev nebo věrnostních programů pro ty, kteří platí včas nebo včas. Dalším řešením je využití služeb financování faktur, které umožňují získat zálohu na faktury, takže nemusíte čekat, až je zákazníci proplatí. To vám umožní větší kontrolu nad peněžními toky a nabízí větší flexibilitu při investování. Kromě toho zkuste se zákazníky vyjednávat o kratších platebních lhůtách, pokud je to možné.

Provozování úspěšného B2B podniku vyžaduje odhodlání a tvrdou práci, ale se správnými strategiemi může být neuvěřitelně přínosné jak z finančního, tak z profesního hlediska. Pochopením jedinečných výzev, kterým tyto typy podniků čelí, jako je hledání kupujících nebo soupeření s většími konkurenty, se můžete připravit na úspěch na stále konkurenčnějším trhu.

4 hlavní typy B2B firem

Existují čtyři různé typy vztahů B2B:

  • výrobce-distributor
  • výrobce-maloobchodník
  • výrobce-velkoobchodník
  • poskytovatel služeb-klient.

Každý typ vztahu hraje nedílnou roli při poskytování výrobků a služeb, které spotřebitelé potřebují. Ve vztahu výrobce-distributor nakupuje distributor výrobky od výrobce a poté je dále prodává konečnému spotřebiteli. Vztah výrobce-maloobchodník je takový, kdy výrobce prodává své výrobky přímo maloobchodníkovi, který je pak dává do prodeje konečným spotřebitelům. Podobně v případě vztahu výrobce-velkoobchodník prodává výrobce své výrobky přímo velkoobchodníkům, kteří pak tyto výrobky rozesílají k prodeji maloobchodníkům. A konečně vztahy mezi poskytovatelem služeb a klientem zahrnují poskytování specializovaných služeb, jako je marketing, poradenství a logistická podpora, podnikům s cílem pomoci jim efektivněji a účinněji fungovat.

Příklady úspěšných B2B podniků:

Jako jsou Salesforce a Oracle, jsou důkazem, že tyto strategie mohou být úspěšné, pokud jsou správně implementovány. Se správnou strategií a odhodláním může každá B2B firma najít úspěch na stále přeplněnějším trhu.

Závěr

Závěrem jsme se podívali na to, co je B2B a proč je v dnešním světě tak důležité. Je to neocenitelný nástroj pro podniky, které chtějí spolupracovat s ostatními na projektech nebo nákupech, aniž by musely nejprve projít přes prodejce nebo distributora třetí strany – a ušetřit tak čas i peníze na cestě! V konečném důsledku může tento typ transakcí pomoci budovat vztahy, které jsou z dlouhodobého hlediska výhodné pro obě strany a zároveň poskytují skvělé služby i zákazníkům! Doufáme, že vám tento přehled pomohl lépe pochopit, jak funguje obchod mezi podniky!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *