Tisková zpráva: Vzor, Struktura & Jak Napsat Tiskovou Zprávu

Tisková zpráva: Vzor, Struktura & Jak Napsat Tiskovou Zprávu

Pokud chcete informovat novináře o nějaké události, produktu nebo službě, může být pro vás užitečné se naučit, jak napsat tiskovou zprávu. Tisková zpráva je psaný text určený pro média, který má za úkol informovat novináře o nějaké události, produktu nebo službě. V této zprávě by měly být uvedeny všechny důležité informace o tématu, které by mohly být zajímavé pro novináře.

Co Je Tisková Zpráva

Tisková zpráva je oficiální prohlášení, které je určeno pro média. Jejím cílem je poskytnout informace o důležité události, které jsou relevantní pro novináře a jejich čtenáře. Tisková zpráva může oznamovat různé zprávy, naplánované události, osobní povýšení, ohodnocení a služby, výsledky prodejů atd.

Tisková zpráva je psaná tak, aby upoutala pozornost publikací, novinářů nebo médií, aby mohli příběh o události vyprávět světu. Proto by měla být napsána v krátké a stručné formě, která bude snadno srozumitelná a zajímavá pro čtenáře.

V tiskové zprávě by měly být uvedeny základní informace o události, jako jsou datum, místo a čas konání, hlavní aktéři, důvod konání a význam události pro společnost. Dále by měla obsahovat názvy a kontaktní údaje osob, které jsou k dispozici pro další informace nebo rozhovory.

Jak Napsat Tiskovou Zprávu Ve 4 Krocích

Pokud chcete, aby vaše tisková zpráva byla úspěšná, musíte se řídit určitými pravidly. V této sekci se dozvíte, jak napsat tiskovou zprávu, která zaujme novináře a pomůže vám získat pozornost médií.

1. Struktura Tiskové Zprávy

Správná struktura tiskové zprávy je klíčová pro to, aby byla efektivní. Zde je několik tipů, které vám pomohou sestavit správnou strukturu:

 • Titulek: Titulek by měl být krátký a výstižný. Měl by okamžitě upoutat pozornost novináře a vystihnout podstatu zprávy.
 • Nadpis: Nadpis by měl být ještě stručnější než titulek a měl by obsahovat klíčové slovo nebo frázi, které vystihuje téma zprávy.
 • Úvod: Úvod by měl obsahovat informace, které jsou nejdůležitější pro novináře. Měl by odpovědět na otázky kdo, co, kdy, kde, proč a jak.
 • Hlavní část: Hlavní část by měla obsahovat další důležité informace o tématu zprávy.
 • Kontakt: V závěru zprávy by měl být kontakt na osobu, která poskytla informace v tiskové zprávě.

2. Jazyk a Styl

Jazyk a styl, který použijete v tiskové zprávě, může mít velký vliv na to, zda bude vaše zpráva úspěšná. Zde jsou několik tipů, které vám pomohou napsat tiskovou zprávu s vhodným jazykem a stylem:

 • Jazyk: Používejte jasný a srozumitelný jazyk. Vyhněte se odborným termínům a složitým větám.
 • Styl: Používejte aktivní slovesa a krátké věty. Vyhněte se přílišnému používání přídavných jmen a příslovcí.
 • Délka: Tisková zpráva by měla být stručná a přehledná. Snažte se vejít do jedné stránky A4.

3. Co Zahrnout

Zde je několik věcí, které by měla tisková zpráva obsahovat:

 • Aktualita: Tisková zpráva by měla být aktuální a obsahovat nové informace.
 • Zajímavost: Zpráva by měla být zajímavá a měla by upoutat pozornost novináře.
 • Použitelnost: Zpráva by měla být použitelná pro novináře a měla by obsahovat informace, které jsou pro ně důležité.

4. Co Z Tiskové Zprávy Vynechat

Zde je několik věcí, kterým byste se měli vyhnout při psaní tiskové zprávy:

 • Přehnaná propagace: Vyhněte se přehnané propagaci vašeho produktu nebo služby. Novináři to rychle odhalí a zprávu ignorují.
 • Chyby: Vyhněte se gramatickým

Vzor Struktury Tiskové Zprávy

Tisková zpráva je důležitým nástrojem pro komunikaci s médii a veřejností. Pokud chcete, aby vaše zpráva byla úspěšná, musíte věnovat pozornost její struktuře. Zde je struktura tiskové zprávy, kterou byste měli následovat:

Hlavička

Hlavička tiskové zprávy obsahuje vaše logo a informace o vaší společnosti. Tuto část zprávy můžete přizpůsobit svým potřebám, ale měla by obsahovat následující informace:

 • Název společnosti
 • Adresa společnosti
 • Telefonní číslo společnosti
 • E-mailová adresa společnosti
 • Webová stránka společnosti

Datum a Místo

Datum a místo jsou důležité pro určení času a místa, kde se zpráva vydává. Tyto informace by měly být uvedeny na začátku tiskové zprávy.

Titulek

Titulek by měl být výstižný a stručný, aby okamžitě upoutal pozornost čtenáře. Měl by vystihovat hlavní myšlenku zprávy a být napsán tak, aby byl zajímavý pro čtenáře.

Podtitul

Podtitul může být použit k upřesnění titulku a poskytnutí dalších informací o tématu zprávy.

Tělo Zprávy

Tělo zprávy by mělo obsahovat informace o události, kterou chcete sdělit. Mělo by být napsáno v jasném a stručném jazyce a obsahovat všechny důležité informace. Zpráva by měla být rozdělena do odstavců a měla by být snadno čitelná.

Kontaktní Informace

Kontaktní informace jsou důležité pro novináře, kteří chtějí získat další informace o události. Tyto informace by měly být uvedeny na konci tiskové zprávy a měly by zahrnovat následující informace:

 • Jméno a příjmení kontaktní osoby
 • Telefonní číslo kontaktní osoby
 • E-mailová adresa kontaktní osoby

Sledování této struktury tiskové zprávy vám pomůže vytvořit úspěšnou zprávu, která bude zajímavá pro novináře a veřejnost.

Vzor Tiskové Zprávy

Pokud chcete napsat efektivní tiskovou zprávu, může vám pomoci vzor tiskové zprávy. Následující příklad vám ukáže, jak by mohla vypadat tisková zpráva pro novou knihu.


Titulek: Nová kniha “Jak napsat tiskovou zprávu” nyní k dispozici

Datum a místo vydání: Praha, 25. srpna 2023

Perex: Nová kniha “Jak napsat tiskovou zprávu” od autora Jana Nováka vám pomůže napsat efektivní tiskovou zprávu. Kniha obsahuje praktické rady a tipy, jak psát tiskové zprávy, které zaujmou novináře a čtenáře.

Přímá řeč: “Mnoho lidí si myslí, že psaní tiskových zpráv je složité. S mou knihou vám ale ukážu, jak napsat efektivní tiskovou zprávu, která zaujme novináře a čtenáře,” říká autor Jan Novák.

Background: Jan Novák je zkušený novinář a PR specialist. V této knize sdílí své znalosti a zkušenosti, aby pomohl ostatním psát efektivní tiskové zprávy.

Kontaktní údaje: Pro více informací kontaktujte autora na emailu jan.****@email.com nebo na telefonním čísle +420 123 456 789.


Tento příklad ukazuje, jak by mohla vypadat tisková zpráva pro novou knihu. Titulek by měl být výstižný a praktický, aby zaujal novináře a čtenáře. Perex by měl shrnout, o čem tisková zpráva je, a přímá řeč by měla být použita k citaci autora nebo jiného relevantního zdroje.

Background by měl poskytnout více informací o autorovi a jeho zkušenostech, aby novináři měli větší důvěru v to, co autor píše. Kontaktní údaje by měly být uvedeny na konci tiskové zprávy, aby novináři mohli kontaktovat autora pro další informace nebo rozhovor.

Jak Na Distribuci Tiskové Zprávy

Pokud jste napsali tiskovou zprávu, je důležité ji dostat k vašemu cílovému publiku. Distribuce tiskové zprávy může být provedena několika způsoby. V této části se podíváme na způsoby, jakými můžete distribuovat vaši tiskovou zprávu.

Cílové Publikum

Při distribuci tiskové zprávy je důležité mít na paměti své cílové publikum. Kdo jsou vaši příjemci a jakým způsobem je můžete nejlépe dosáhnout? Pokud jde o tiskovou zprávu, vaším cílem jsou novináři a média, kteří ji mohou publikovat a šířit dále. Pokud se snažíte dostat tiskovou zprávu do konkrétního média, měli byste se snažit najít konkrétního novináře, který by ji mohl zveřejnit.

Kanály Distribuce

Existuje několik způsobů, jak můžete distribuovat tiskovou zprávu. Některé z těchto způsobů jsou zdarma, zatímco jiné jsou placené. Následující tabulka uvádí několik způsobů, jak můžete distribuovat svou tiskovou zprávu:

Kanál DistribucePopis
E-mailNejjednodušší způsob, jak distribuovat tiskovou zprávu, je ji poslat e-mailem novinářům a redakcím.
Tiskové KonferenceTiskové konference jsou skvělým způsobem, jak získat pozornost novinářů a prezentovat svou tiskovou zprávu.
Tiskové AgenturyTiskové agentury mohou distribuovat vaši tiskovou zprávu na širokou škálu médií a novinářů.
Online DistribuceExistuje mnoho online služeb, které umožňují distribuci tiskových zpráv. Tyto služby mohou být placené nebo zdarma.

Měli byste zvážit, který z těchto kanálů bude pro vás nejvhodnější, v závislosti na vašich cílech a finančních možnostech. Pokud se rozhodnete pro placenou službu, měli byste pečlivě zvážit, zda vám tato investice pomůže dosáhnout vašich cílů.

Často kladené otázky

Co je rozdíl mezi tiskovou zprávou a PR článkem?

Tisková zpráva je krátký text určený pro média, který informuje o novinkách, událostech nebo produktech. PR článek je delší text, který má za cíl posílit image značky nebo společnosti. PR článek může být publikován v různých médiích, jako jsou noviny, časopisy nebo webové stránky.

Jaké jsou nejčastější chyby při psaní tiskové zprávy?

Mezi nejčastější chyby při psaní tiskové zprávy patří nedostatečná struktura, nedostatečné informace, používání složitého jazyka a nedostatečná pozornost věnovaná gramatice a pravopisu. Je také důležité vyhnout se nadměrnému používání odborných termínů a vyjádření se v srozumitelném jazyce.

Kdy je nejvhodnější čas pro zaslání tiskové zprávy?

Nejvhodnější čas pro zaslání tiskové zprávy závisí na tématu zprávy a cílové skupině. Obecně platí, že tiskovou zprávu byste měli zaslat s dostatečným předstihem, aby média měla čas na její zpracování a publikaci. Pokud se jedná o aktuální událost, jako je například tisková konference, zprávu byste měli zaslat co nejdříve. Pokud se jedná o plánovanou událost, jako je například nový produkt, zprávu byste měli zaslat několik týdnů předem.

Závěrečné Myšlenky

Při psaní tiskové zprávy je důležité dbát na několik klíčových faktorů. Za prvé, musíte mít jasný cíl a zprávu, kterou chcete sdělit. Za druhé, musíte mít výbornou znalost vašeho publikum a média, která chcete oslovit. Za třetí, musíte mít schopnost psát stručně, přesně a srozumitelně.

Vzhledem k tomu, že tiskové zprávy jsou velmi důležitým nástrojem pro vaši PR strategii, měli byste se snažit vytvořit co nejlepší zprávu. Mějte na paměti, že novináři dostávají denně velké množství tiskových zpráv, takže vaše zpráva musí být zajímavá, relevantní a snadno srozumitelná.

Nakonec, nezapomeňte, že tisková zpráva není reklama. Vaším cílem by mělo být poskytnout novinářům a vašemu publiku důležité informace o vaší společnosti, produktu nebo službě. Pokud budete dodržovat tyto zásady a používat naše tipy pro psaní tiskových zpráv, budete mít mnohem větší šanci na úspěch.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *