Jak funguje Manažerská mřížka a co nám o ní říká

Jak funguje Manažerská mřížka a co nám o ní říká

Manažerská mřížka se stala důležitým nástrojem pro hodnocení stylu řízení a vedení v podnikání. Jejími autory jsou Robert Blake a Jane Mouton. Mřížka se skládá ze dvou dimenzí: pozornosti zaměřené na výrobu (výsledky) a pozornosti zaměřené na lidi. V tomto blogu si popíšeme, jak funguje manažerská mřížka a co nám říká o tom, jakým stylem k řízení se přikláníme.

Jak funguje Manažerská mřížka:

1.Pozornost zaměřená na výrobu

Tato dimenze měří úroveň důrazu na výrobu a výsledky. Vysoká hodnota znamená, že manažeři se snaží maximalizovat výkonnost a efektivitu pracovníků. Nízká hodnota znamená, že manažeři se snaží minimalizovat napětí a stres v pracovním prostředí a nejsou tak zaměřeni na výsledky. Vysoká pozornost zaměřená na výrobu vede k diktátorskému stylu řízení, kdy manažeři často ignorují názory a potřeby svých podřízených. Naopak, nízká pozornost zaměřená na výrobu znamená, že manažeři jsou flexibilní a ohleduplní k potřebám svých lidí, ale mohou být příliš benevolentní a nedosáhnout stanovených cílů.

2.Pozornost zaměřená na lidi

Tato dimenze měří úroveň důrazu na spolupráci s lidmi a na jejich potřeby. Vysoká hodnota znamená, že manažeři jsou zaměřeni na spolupráci a poslouchají své podřízené, aby vytvořili silný tým. Nízká hodnota znamená, že manažeři jsou často chladní a odlišení od svých podřízených, což může vést k nespokojenosti a frustraci v týmu. Vysoká pozornost zaměřená na lidi vede k demokratickému stylu řízení, kde jsou podřízení zapojeni do procesu rozhodování. Naopak, nízká pozornost zaměřená na lidi znamená, že manažeři rozhodují sami a nejsou takovou oporou svých lidí.

Jak číst výsledky z manažerské mřížky

Manažerská mřížka zobrazuje výsledky hodnocení na mřížce 9×9, kde každá osa zahrnuje devět různých úrovní. Na základě této hodnoty může manažer poznat, jaký styl řízení aplikuje ve své práci a jak může pracovat na zlepšení svého stylu. Při hodnocení na mřížce se vždy snažte nalézt balanc mezi pozorností zaměřenou na výrobu a pozorností zaměřenou na lidi, protože to vede k nejlepším výsledkům pro firmu i pro tým.

Závěr

Manažerská mřížka je pro podnikání a řízení velmi užitečným nástrojem. Pomáhá manažerům poznávat svůj styl řízení a vedení týmu. Díky mřížce můžeme najít balanc mezi zaměřením na výsledky a potřeby lidí. Je dobré si uvědomit, že každý manažer má svůj osobní styl, ale nejlepšími manažery jsou ti, kteří dokážou nalézt rovnováhu mezi oběma dimenzemi a uplatňují tak efektivní a spravedlivé řízení. Hodnocení na mřížce tak může být návodem, jakým směrem se ubírat, aby byl tým co nejúspěšnější, produktivní a spokojený.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *