Kdo Je Manažer? & 5 Hlavních Rolí Všech Manažerů!

Kdo Je Manažer? & 5 Hlavních Rolí Všech Manažerů!

Určité úseky v podniku potřebují vést a řídit pracovníci s manažerskými schopnostmi. S takovou pracovní pozicí jsou spojeny velké nároky na vzdělání a praktické zkušenosti. Co se vlastně skrývá pod funkcí manažera a jaké jsou klíčové dovednosti pro tento pracovní post? Na to se budeme v tomto blogu zaměřovat.

Kdo je Manažer?

Manažerem se označuje pracovník, jehož úkolem je vést a dohlížet na správný chod určitého úseku. Jeho úlohou je stanovovat si cíle a kontrolovat průběh jejich dosahování. To je v podstatě jeho hlavní poslání. Manažer se také podílí na tvorbě rozpočtu a plánuje další kroky, které povedou k naplnění obchodního plánu.

Přepoklady

Předpoklady manažera by měly směřovat především k získávání zkušeností v oboru, kde bude plnit svoji funkci. Praxe je tedy výrazně důležitější než vysokoškolské vzdělání. Manažer by měl ale disponovat určitými schopnostmi, jako je dobrá komunikace, schopnost týmové práce na vytýčených cílech, analytické myšlení a strategické plánování.

Schopnosti

Pro manažerské povolání je rozhodující schopnost řešit vzniklé problémy a rozhodovat se v nejasných situacích. Další důležitou dovedností manažera by měla být schopnost inspirovat své podřízené a podporovat je v jejich růstu a rozvoji.

Manažerské vedení se také stále častěji zaměřuje na tzv. „soft skills“. K těmto dovednostem patří empatie, dobré vztahy s lidmi, schopnost vést rozhovory, umění vyjednávat a vysvětlit své stanovisko v konfliktních situacích. Tyto dovednosti totiž ovlivňují atmosféru v týmu, zvyšují jeho produktivitu a zajišťují větší spokojenost zaměstnanců.

Manažerské funkce

Manažerům patří důležitá role ve vedení firem nebo organizací. Jejich úkolem není jenom řídit pracovníky, ale rovněž zdokonalovat své funkce a dosahovat stanovených cílů. Proto je nutné, aby manažeři měli dobré organizační a řídící schopnosti, aby mohli efektivně plánovat a kontrolovat výkonnost svých pracovníků.

Budeme věnovat pěti hlavním funkcím manažerské role:

1.Plánování

První funkcí každého manažera je plánování. Manažeři musí dokázat formulovat cíle a určit postupy k dosažení těchto cílů. Při plánování se zaměřují na strategické plánování, které se týká dlouhodobého plánování organizace, a taktické plánování, které se využívá pro krátkodobé plánování firemních oblastí s častým čerpáním finančních a materiálních zdrojů.

2.Organizování

Druhou funkci manažera tvoří organizování. Organizační schopnosti se projevují především při dělení práce, delegování pravomocí a zodpovědností a koordinaci mezi různými pracovníky. Manažerovo organizační umění zahrnuje rovněž plánování a kontrolu rozpočtu, dodržování stanovených harmonogramů, stanovení priorit a rozhodování mezi různými možnostmi.

3.Personalitika

Třetí funkcí manažerů je personalistika. Jedná se o procesy zajišťování vhodných pracovníků pro danou firmu nebo organizaci. Tato funkce je velmi důležitá pro výkonnost celé organizace, protože správné umístění lidí na správná místa může mít vliv na dosažení cílů. Manažer zodpovídá za správný výběr a školení pracovníků, kontrolu jejich výkonu a hodnocení výsledků práce.

4.Vedení

leader

Čtvrtou funkcí manažera je vedení. Vedení se týká motivování pracovníků, zajišťování dobré komunikace, řešení konfliktů mezi pracovníky a stanovení strategií pro dosažení cílů společnosti. Manažer musí mít schopnost sjednotit celou organizaci a nastavit směr, kterým se bude organizace ubírat.

5.Kontrola

Poslední funkcí manažera je kontrola. Kontrola slouží ke sledování pracovní výkonnosti a ověřování, zda jsou splněny stanovené cíle. Procvičování této funkce může pomoci manažerům rozpoznat nesrovnalosti mezi výkonem a očekáváními a včas reagovat na neobvyklé situace.

Závěr

Manažer je pro podnik klíčový prvek, díky němuž se jeho úseky dokážou efektivně organizovat a dosáhnout si vysokých výsledků. Kromě odborné způsobilosti by manažer měl mít vrozené lidské vlastnosti a nabyté dovednosti. Schopnost řešit problémy, inspirovat tým a vést druhé k ještě lepším výkonům jsou klíčovým kamenem manažerské práce. S růstem vlivu tzv. „soft skills“ v manažerském prostředí zase nabývají na míře schopnosti, jakými jsou dobrá komunikace, schopnost empatie a dobré vztahy s lidmi. Každý úspěšný manažer je skvělý odborník, ale zároveň vyniká svými lidskými vlastnostmi a schopnostmi vést svůj tým k vytýčeným cílům.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *