CMYK: Co To Je? Jak Jednoduše Převést Na RGB a Jak Se Lyší!

CMYK: Co To Je? Jak Jednoduše Převést Na RGB a Jak Se Lyší!

Barevný model CMYK je důležitým pojmem v oblasti tisku a grafického designu. Pokud jste někdy měli k dokončení grafický projekt nebo potřebovali od tiskařské společnosti vytisknout materiál pro své podnikání, pravděpodobně jste slyšeli termín CMYK. Co je to vlastně CMYK, jak se používá a proč je to důležité? V tomto článku se na tyto otázky podrobně podíváme.

Co je CMYK?

Barevný model CMYK je zkratka pro čtyři základní barvy: azurovou (Cyan), purpurovou (Magenta), žlutou (Yellow) a černou (Key). Jedno písmeno v tomto názvu představuje jednu z těchto barev. Model CMYK se používá ve světě tisku a inkousty, které se užívají při tisku, jsou kombinací těchto barev. CMYK je odlišný od modelu RGB, který je používán na monitorech a jiných elektronických zařízeních.

V průběhu tiskového procesu se každá z těchto čtyř základních barev nanáší na bílý papír velkým počtem teček, které se překrývají. Výsledkem je námi vnímaná barva. Pro vytvoření jedné konkrétní barvy se používají různé poměry mezi těmito základními barvami. Například pro vytvoření oranžové se používá většího množství žluté a menšího množství purpurové barvy.

Kde se využívá?

CMYK barevný model se používá u tiskových materiálů jako jsou letáky, vizitky, katalogy, časopisy a podobně. Tento model umožňuje vytvořit mnoho různých barev a odstínů, ale není tak přesný jako jiné modely. Například pro tisk na tmavém podkladu se používá speciální bílý inkoust. Pokud bychom pouze používali CMYK barvy, výsledný tisk by nebyl dostatečně viditelný a sytý.

Další výhodou použití modelu CMYK je to, že tisková společnost může používat více než čtyři barvy, aby tak získala více barev a odstínů. To znamená, že mohou být použity speciální inkousty, které přidávají do tisku nové možnosti pro absolvování barev a prodlouženou životnost vytištěných materiálů.

Další nejčastěji používané barevné modely

Kromě CMYK existuje několik dalších barevných modelů používaných v tisku a grafickém designu. Nejčastěji se používají tyto:

Pantone Matching System (PMS)

Tento systém se používá pro účely brandingu a obsahuje paletu více než 1000 barev. Často se používá při vytváření log nebo návrhů, které je třeba přesně reprodukovat na více materiálech.

Hexadecimální (Hex)

Tento model barev používá 6 znaků, například “FF0000”, které představují červenou, zelenou a modrou složku konkrétní barvy. Běžně se používá pro webové stránky a digitální grafiku.

RGB

Tento model je také zkratkou pro červenou, zelenou a modrou barvu a je to používá se k vytváření různých barev na elektronických displejích, jako jsou televizory a počítačové monitory.

CMYK vs. RGB

CMYK a RGB jsou dva zcela odlišné barevné modely. CMYK se používá hlavně pro tisk na papír, zatímco RGB se používá hlavně pro digitální zobrazení. Barvy vytvořené pomocí těchto modelů se také výrazně liší. Zatímco RGB vytváří jasné syté barvy, výtisky CMYK obvykle vypadají matněji. Existují způsoby převodu z jednoho modelu na druhý, ale při práci s tiskovinami a elektronickými displeji je často jednodušší prostě navrhnout projekt s ohledem na oba modely.

Často Kladené Otázky

Jak převést CMYK na RGB?

V závislosti na používaném softwaru existuje několik různých způsobů, jak to provést. Obecně řečeno, k převodu z jednoho barevného modelu na jiný můžete použít nástroj pro výběr barev nebo podobný nástroj.

Jak na převod CMYK do Pantone?

Pro převod z CMYK na Pantone lze použít stejnou metodu, jaká je popsána výše. Nástroj pro výběr barev nebo podobný nástroj by vám měl umožnit vybrat vzorník Pantone a poté jej odpovídajícím způsobem upravit.

Závěr

Barevný model CMYK je důležitý pojem v oblasti tisku a grafického designu. Je to model, který umožňuje vytvářet mnoho různých barev a odstínů, ale také má své limity. Když se tiskne na tmavý podklad nebo se potřebujete přesněji znázornit určitou barvu, mohou být použity další inkousty. Výsledkem použití CMYK modelu jsou vysoce kvalitní, živé a sýty tisky, které jsou plné barev a detailů.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *