Co Je To BCG Matice? Návod Jak Interpretovat Data Z Bostonské Matice

Co Je To BCG Matice? Návod Jak Interpretovat Data Z Bostonské Matice

Pokud hledáte efektivní nástroj, který vám pomůže lépe porozumět vašemu byznysu a strategii, možná jste již slyšeli o BCG matici. Jedná se o metodu, kterou vytvořila prestižní poradenská firma The Boston Consulting Group a která vám pomůže přehledně rozdělit vaše produkty na základě jejich úspěšnosti na trhu. V tomto blogu se podrobněji podíváme na to, co BCG matice je, jak funguje a jak může pomoci vaší firmě růst.

Co je BCG matice?

Nejprve si trochu více vysvětlíme, co vlastně BCG matice znamená. Ideou je rozdělit byznys na strategické podnikatelské jednotky, které se následně porovnávají podle jejich přínosu. Výsledkem je rozřazení do čtyř kategorií, z nichž každá představuje jiný druh produktu.

Rozdělení 4 kategorií Bostonské matice:

1.Otazníky

První kategorie jsou “Otazníky”. Ty představují produkty, které mají nízký podíl na trhu, ale zároveň mají vysoký potenciál růstu. Tyto produkty je třeba pečlivě sledovat a investovat do nich, aby se mohly posunout výš.

2.Hvězdy

Druhou kategorií jsou “Hvězdy”. Tyto produkty zase mají vysoký podíl na trhu i potenciál růstu. Hodí se na ně proto více investovat a pracovat na jejich udržení. Jedná se o klíčové produkty, které tvoří páteř vašeho byznysu.

3.Dojné krávy

Do třetí kategorie spadají “Dojné krávy”. Ty se vyznačují vysokým podílem na trhu, ale již nižším potenciálem růstu. Tyto produkty by měly tvořit pevnou a stabilní základnu vaší společnosti.

4.Psi

Poslední kategorie jsou “Psi”. Tyto produkty mají nízký podíl na trhu i potenciálu růstu. Pokud tedy jeden takový produkt provozujete, nejspíše vám do toho nic není a udržovat ho nemá valného smyslu. V takovém případě může být lepší ho ukončit a uvolnit tak zdroje pro jiné produkty.

BCG matice vám tedy pomůže lépe pochopit, jak jsou všechny vaše produkty na trhu úspěšné a jaký přínos pro vaši společnost mají. Následně můžete plánovat strategický krok – jaký typ produktu je třeba podporovat a jaký možná ukončit.

Co představuje bcg matice a proč se ji vyplatí používat

Kromě toho vám BCG matice usnadní rozhodování o tom, kam a kolik investovat. Pokud vám například z hlavních produktů začne “Hvězda” klesat, je třeba se na ni zaměřit a vice investovat, aby se opět dostala na vrchol.

Používání BCG matice však může mít i nějaké nevýhody. Může například být náročné rozdělit všechny produkty do kategorií nebo porovnávat různé kategorie mezi sebou. Navíc se může stát, že se některé produkty nebudou hodit přesně do předem určených boxů.

Jak číst v BCG matici

Svislá osa míry růstu udává, jak rychle rostou tržby z daného produktu. Čím výše se osa pohybuje, tím rychleji rostou jeho prodeje. Vodorovná osa ukazuje relativní podíl každého výrobku na trhu, který se vypočítá porovnáním s tržbami jeho konkurentů. Čím více vpravo na ose, tím vyšší procento celkového prodeje na trhu výrobek zaujímá. Zjednodušeně řečeno, hvězdy – ty s vysokou rychlostí růstu a vysokým podílem na trhu – jsou lídry ve svém oboru a nabízejí velký potenciál návratnosti investic.

Otazníky mají nejistou perspektivu, ale přesto se může vyplatit do nich investovat, pokud se provede řádný průzkum, který určí jejich budoucí vyhlídky. Peněžní krávy generují pravidelné zisky, aniž by vyžadovaly velkou pozornost, a pokud je to možné, měly by být ponechány v portfoliu. A konečně, mizerní psi mají nízkou návratnost investic a je nejlepší je z vašeho portfolia odstranit před vznikem dalších ztrát. Správně řízené hvězdy se mohou časem stát dojnými kravami, zatímco pečlivý výzkum může pomoci otazníkům dosáhnout i jejich plného potenciálu.

Další analýzy, které se vám budou v podnikání hodit

Analýzy jsou nezbytnou součástí tvorby obchodní strategie a mohou vést k úspěšnému vývoji podnikání. SWOT, PESTEL, VRIO, Porterova analýza pěti sil a GE jsou nejznámější analýzy, které můžete použít. Ale co když vám tyto analýzy nestačí?

5C analýza

5C analýza se zaměřuje na analýzu konkurence v daném odvětví. Analyzují se následující faktory: konkurenti, zákazníci, spolupracovníci, kontext a vlastní firma. Tato analýza vám umožní lépe porozumět konkurenci a vyvinout strategii, která vám umožní být úspěšnější na trhu.

Strategie modrého oceánu

Blue ocean strategie vyhledává nové, dosud neprobádané oblasti v daném odvětví a snaží se maximalizovat přidanou hodnotu. Tato strategie se snaží odlišit od konkurence a vytvořit si vlastní trh, na kterém nebudou konkurenti. Pokud se vám podaří najít nový trh, budete moci vyvíjet své podnikání bez větší konkurence.

SCRS analýza

SCRS analýza (Strategic Capability Resource Study) hodnotí vzdělání, zkušenosti, odborné znalosti a zdroje vašich zaměstnanců. Tato analýza vám umožní lépe porozumět svým zaměstnancům, což vám pomůže vytvořit strategii, která jim umožní využít své schopnosti na maximum.

Kotterova změnová analýza

Kotterova změnová analýza se zaměřuje na změnu v organizaci. Analyzuje se zde 8 faktorů, jako je například vztah zaměstnanců k novým ideám, potřeby zákazníků, schopnosti spolupracovníků a další faktory. Tato analýza pomáhá vytvořit strategii, která vám umožní a vašim zaměstnancům úspěšně reagovat na změny a inovace.

Gartnerova analýza

Gartnerova analýza (Magic Quadrant) porovnává nejlepší společnosti na trhu v dané oblasti s ohledem na rychlost a úroveň inovací. Tato analýza pomáhá určit, kdo jsou lídři v oblasti a kteří jsou za nimi. Pokud se snažíte stát se lídrem na trhu, tato analýza by pro vás mohla být užitečná.

Závěr

BCG matice může být pro vaši firmu velmi užitečným nástrojem, jak správně roztřídit produkty a plánovat další strategické kroky. Pomáhá získat přehled o tom, jaké produkty jsou klíčové pro celkový úspěch firmy a jakou pozornost jim proto věnovat. Pokud si ale sami nejste jisti s tím, jak BCG matici používat, může vám poradenská firma pomoci. S jejich pomocí si lze vytvořit BCG matici, která bude přizpůsobena vaší situaci a pomůže vám růst na trhu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *