Zkratka E-A-T: Tři nejdůležitější faktory pro hodnocení webových stránek v Google SERP

Zkratka E-A-T: Tři nejdůležitější faktory pro hodnocení webových stránek v Google SERP

Pokud se snažíte zlepšit SEO vašich webových stránek, měli byste být obeznámeni s pojmem E-A-T. Tento akronym znamená Expertise, Authoritativeness a Trustworthiness a představuje tři nejdůležitější faktory, které mají vliv na hodnocení vašich webových stránek Googlem. Pokud se chcete dostat na přední místa ve výsledcích vyhledávání, musíte se zaměřit na vysokou úroveň odbornosti, autoritu a důvěryhodnost vašich stránek.

Zkratka E-A-T a Její Význam

Zkratka EAT je akronym slov Expertise, Authoritativeness a Trustworthiness. Tento pojem je pro Google velmi důležitý, protože tato zkratka vyjadřuje 3 nejdůležitější faktory, které budou mít vliv na hodnocení webových stránek a tím pádem jejich umisťování ve výsledku vyhledávání (v tzv. SERP).

Expertise

První faktor, který E-A-T zahrnuje, je Expertise, což znamená odbornost. Tento faktor odkazuje na to, jak dobře je obsah na vašich webových stránkách napsán a jak kvalitní je. Je důležité, aby obsah na vašich stránkách byl napsán odborně a věrohodně, aby byl pro uživatele přínosem a aby odpovídal na jejich dotazy.

Authoritativeness

Druhým faktorem je Authoritativeness, což znamená autorita. Tento faktor odkazuje na to, jaká je vaše autorita v dané oblasti. Je důležité, aby vaše webové stránky měly autoritu v dané oblasti a aby byly pro uživatele důvěryhodné. To můžete dosáhnout tím, že budete pravidelně publikovat kvalitní obsah a budete se snažit získat zpětné odkazy od kvalitních webů.

Trustworthiness

Třetím faktorem je Trustworthiness, což znamená důvěryhodnost. Tento faktor odkazuje na to, jak důvěryhodné jsou vaše webové stránky pro uživatele. Je důležité, aby vaše webové stránky byly důvěryhodné a aby uživatelé mohli věřit tomu, co na nich čtou. To můžete dosáhnout tím, že budete mít na svých stránkách jasně uvedené kontaktní údaje, reference a recenze od spokojených zákazníků.

Celkově vzato, zkratka E-A-T je pro hodnocení webových stránek velmi důležitá a je třeba ji brát v potaz při tvorbě obsahu na vašich webových stránkách. Pokud budete dodržovat principy E-A-T, zlepšíte své pozice ve výsledcích vyhledávání a získáte více návštěvníků na své webové stránky.

Jak Posílit EAT signály na vašem webu

Pokud chcete posílit Expertise, Authoritativeness a Trustworthiness vašich webových stránek, měli byste se zaměřit na následující body:

1. Expertise

 • Poskytujte kvalitní a relevantní obsah, který odpovídá na dotazy uživatelů.
 • Vyhýbejte se chybám a nepřesnostem v obsahu.
 • Zaměřte se na konkrétní téma a snažte se být v něm odborníkem.
 • Používejte relevantní klíčová slova a zdroje, které podporují vaše tvrzení.

2. Authoritativeness

 • Uveďte zdroje a citace, které podporují vaše tvrzení.
 • Získávejte zpětné odkazy od důvěryhodných webových stránek a autorit.
 • Uveďte kvalifikace a zkušenosti, které vás k tématu opravňují.
 • Snažte se být průkopníkem v oblasti a přinášet nové informace.

3. Trustworthiness

 • Uveďte kontaktní informace, jako jsou adresa a telefonní číslo.
 • Mějte stránky v bezpečném režimu HTTPS a zabezpečené protokoly.
 • Uveďte recenze a zpětnou vazbu od spokojených uživatelů.
 • Dodržujte etické zásady a pravidla.

Pamatujte, že posílení Expertise, Authoritativeness a Trustworthiness je proces, který vyžaduje čas a úsilí. Snažte se být trpěliví a systematickí v budování důvěryhodného a relevantního obsahu.

Důsledky Nedostatečného EAT

Nedostatečné EAT může mít negativní dopad na vaše webové stránky a jejich umístění ve výsledku vyhledávání. Pokud vaše webové stránky nemají dostatečnou odbornost, autoritu a důvěryhodnost, mohou být považovány za nekvalitní a nevhodné pro uživatele. To může vést k nízké návštěvnosti, nízkému prodeji a nízkému zisku.

Nedostatečná odbornost může znamenat, že vaše webové stránky neobsahují dostatečné množství informací, které jsou relevantní pro dané téma. To může vést k tomu, že uživatelé budou hledat informace jinde a vaše webové stránky budou ignorovány.

Nedostatečná autorita může znamenat, že vaše webové stránky nejsou považovány za důvěryhodné zdroje informací. To může vést k tomu, že uživatelé budou hledat informace jinde a vaše webové stránky budou ignorovány.

Nedostatečná důvěryhodnost může znamenat, že vaše webové stránky nejsou považovány za bezpečné a spolehlivé. To může vést k tomu, že uživatelé budou mít obavy z toho, že vaše webové stránky mohou být infikovány škodlivým softwarem nebo že budou zneužity pro podvodné účely.

Je důležité mít na paměti, že E-A-T není jediným faktorem, který ovlivňuje umístění vašich webových stránek ve výsledku vyhledávání. Existuje mnoho dalších faktorů, jako je například kvalita obsahu, rychlost načítání stránek, mobilní přizpůsobení a další. Nicméně, E-A-T je jedním z nejdůležitějších faktorů a měli byste se snažit zajistit, aby vaše webové stránky splňovaly tyto požadavky.

Běžné Mýty o E-A-T

Pojem E-A-T se stal v poslední době velmi populárním mezi SEO specialisty, ale mnoho lidí má o něm mnoho mýtů. V této části se podíváme na některé z nejběžnějších mýtů o E-A-T a vysvětlíme, co je pravda a co ne.

Mýtus 1: E-A-T je jediný faktor, který ovlivňuje SEO

To není pravda. E-A-T je sice důležitým faktorem, ale existuje mnoho dalších faktorů, které ovlivňují SEO. Například kvalita obsahu, klíčová slova, zpětné odkazy, rychlost načítání stránky a mnoho dalšího.

Mýtus 2: Pokud máte dobrou E-A-T, budete vždy na první stránce výsledků vyhledávání

To také není pravda. I když máte vysokou úroveň E-A-T, může se stát, že budete překonáni jinými webovými stránkami, které mají lepší obsah nebo větší počet zpětných odkazů.

Mýtus 3: E-A-T se týká pouze zdravotnických a finančních webů

I když se E-A-T vztahuje zejména na zdravotnické a finanční weby, není to jediná oblast, na kterou se vztahuje. E-A-T je důležité pro všechny weby, které se snaží poskytovat užitečný a relevantní obsah pro uživatele.

Mýtus 4: E-A-T je nemožné zlepšit

To není pravda. E-A-T lze zlepšit tím, že se zaměříte na kvalitu obsahu, získáte více zpětných odkazů od relevantních a důvěryhodných zdrojů a zlepšíte autoritu svého webu. Je to proces, který vyžaduje čas a úsilí, ale je to možné.

Věřit v mýty o E-A-T může mít negativní dopad na vaši SEO strategii. Je důležité mít správné informace a zaměřit se na všechny faktory, které ovlivňují SEO.

Závěr

Je důležité, abyste jako majitel webové stránky dbali na to, aby vaše stránky měly co nejvyšší E-A-T skóre. Pokud chcete získat pozitivní hodnocení od Google, můžete se řídit následujícími doporučeními:

 • Zveřejňujte kvalitní a relevantní obsah na vašich webových stránkách.
 • Uveďte zdroje, ze kterých čerpáte informace.
 • Zajistěte, aby vaše stránky byly snadno použitelné a responzivní.
 • Snažte se odkazovat na relevantní a důvěryhodné zdroje.
 • Zajistěte, aby vaše stránky byly bezpečné a chráněné proti hacknutí.

Pamatujte si, že E-A-T skóre je důležité nejen pro umístění vašich webových stránek ve výsledku vyhledávání, ale také pro důvěryhodnost a autoritu vaší značky. Pokud budete dbát na tyto faktory, získáte nejen lepší pozici ve vyhledávači, ale také získáte důvěru a loajalitu svých zákazníků.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *