Co je FTP a jak funguje: Kompletní průvodce

Co je FTP a jak funguje: Kompletní průvodce

Pokud se zajímáte o webové stránky a internetové technologie, pravděpodobně jste se setkali s termínem FTP. FTP je zkratka pro File Transfer Protocol, což je protokol určený pro přenos souborů mezi počítači na internetu.

Co Je FTP

FTP, neboli File Transfer Protocol, je protokol, který umožňuje přenos souborů mezi dvěma počítači pomocí počítačové sítě. Tento protokol se používá ke správě účtů webových stránek a je jedním z nejstarších síťových protokolů. Je platformě nezávislý a využívá TCP porty 21 a 20.

Přenos souborů pomocí FTP se dělí na dva typy: download a upload. Download znamená stahování souborů ze serveru na počítač uživatele a upload znamená nahrávání souborů z počítače uživatele na server. FTP se využívá k přenosu dat mezi dvěma počítači, které nejsou přímo na jedné síti, ale pouze připojené k internetu někde na světě.

Jak Funguje FTP

File Transfer Protocol je protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí počítačové sítě.

Klient a Server

FTP je postaven na architektuře klient-server. To znamená, že existuje klient (uživatel) a server (počítač, na kterém jsou uloženy soubory, ke kterým chcete přistoupit). Klient se připojuje k serveru pomocí speciálního software, který se nazývá FTP klient.

Přenos dat

FTP používá dva kanály pro přenos dat: řídicí a datový kanál. Řídicí kanál slouží k ovládání přenosu dat a datový kanál slouží k samotnému přenosu dat.

Přihlašování

Při přihlašování k FTP serveru se musíte přihlásit pomocí uživatelského jména a hesla. Pokud se chcete připojit k veřejnému FTP serveru, může být přihlašování nepovinné.

Přenos souborů

FTP umožňuje uživatelům stahovat soubory ze serveru na svůj počítač a nahrávat soubory ze svého počítače na server. Přenos souborů může být prováděn jednotlivě nebo v hromadném režimu.

Zabezpečení

FTP není zabezpečený protokol. To znamená, že heslo a uživatelské jméno jsou přenášeny v otevřené podobě. Pokud chcete zabezpečit přenos dat, měli byste použít protokol SFTP (Secure File Transfer Protocol) nebo FTPS (FTP Secure). Tyto protokoly poskytují šifrované spojení mezi klientem a serverem.

Výhody a Nevýhody

Výhody FTP protokolu

 • Jednoduchost – FTP protokol je velmi jednoduchý na používání a implementaci, což z něj dělá ideální volbu pro uživatele, kteří potřebují jednoduchý a rychlý způsob pro přenos souborů mezi počítači.
 • Univerzálnost – FTP protokol je podporován téměř všemi operačními systémy a webovými prohlížeči, což zajišťuje, že uživatelé mohou používat FTP protokol bez ohledu na to, jaký operační systém nebo prohlížeč používají.
 • Kontrola přenosu – FTP protokol umožňuje uživatelům kontrolovat přenos souborů, což znamená, že uživatelé mohou přerušit přenos souboru a pokračovat později bez nutnosti stahovat celý soubor znovu. Toto je užitečné v případech, kdy je přenos souboru přerušen nebo kdy uživatel potřebuje přerušit přenos souboru kvůli jiným důvodům.

Nevýhody FTP protokolu

 • Bezpečnost – FTP protokol je velmi nezabezpečený, což znamená, že přenášená data mohou být snadno zachycena a zneužita. Pokud se uživatelé rozhodnou použít FTP protokol pro přenos citlivých dat, měli by použít šifrování nebo jiné zabezpečení pro ochranu dat.
 • Omezení velikosti souboru – FTP protokol má omezení velikosti souboru, což znamená, že uživatelé nemohou přenášet soubory větší než určitá velikost. Toto omezení se může lišit v závislosti na implementaci FTP protokolu.
 • Omezení rychlosti – FTP protokol má omezení rychlosti, což znamená, že uživatelé nemohou přenášet soubory rychleji, než je rychlost, kterou podporuje jejich internetové připojení. To může být omezující pro uživatele s pomalým internetovým připojením.

Celkově vzato, FTP protokol je stále velmi populární volbou pro přenos souborů mezi počítači skrze internetovou síť. Pokud však potřebujete přenášet citlivá data nebo soubory větší než omezení velikosti souboru, měli byste zvážit použití jiného protokolu, jako je například SFTP nebo FTPS.

Bezpečnost File Transfer Protokolu

Pokud používáte FTP, měli byste být obezřetní, protože FTP není výchozím zabezpečením.

Anonymní FTP

Anonymní FTP umožňuje přístup k FTP serveru bez potřeby autentizace. To může být užitečné, pokud potřebujete stáhnout veřejně dostupné soubory. Nicméně, anonymní FTP může být také nebezpečné, protože kdokoliv může přistupovat k serveru bez ověření identity.

Autentizace FTP

Autentizace FTP je proces ověření identity uživatele. FTP podporuje několik metod autentizace, včetně uživatelského jména a hesla, klíče SSH a certifikátů. Nicméně, použití uživatelského jména a hesla může být nebezpečné, protože hesla mohou být snadno uhádnuta nebo prolomena.

Pro zvýšení bezpečnosti FTP se doporučuje použít protokol SFTP nebo SCP, které využívají protokol SSH pro šifrovanou komunikaci v počítačové síti. Pokud používáte FTP, měli byste také zajistit, aby byl server a klient aktualizován na nejnovější verzi a aby byl použit silný a jedinečný heslo.

FTP vs. HTTP

FTP a HTTP jsou dva různé protokoly, které se používají k přenosu dat přes internet. FTP (File Transfer Protocol) je protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí počítačové sítě. Na druhé straně, HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je protokol pro přenos hypertextových dokumentů mezi webovými servery a klienty.

Zatímco FTP se používá k přenosu souborů mezi počítači, HTTP se používá k přenosu dat mezi webovými servery a klienty. Webové stránky jsou přenášeny pomocí HTTP protokolu a zobrazují se v prohlížeči. Klient, který požaduje webovou stránku, se nazývá webový prohlížeč.

FTP a HTTP mají různé způsoby přenosu dat. FTP je stavový protokol, což znamená, že přenos dat probíhá v rámci jedné relace. To znamená, že klient se připojí k serveru, pošle požadavek, server odpoví a přenos dat probíhá v této relaci. Na druhé straně, HTTP je bezstavový protokol, což znamená, že každý požadavek klienta na server je nezávislý na předchozím požadavku.

Závěrem, FTP a HTTP jsou dva různé protokoly, které se používají k přenosu dat přes internet. FTP se používá k přenosu souborů mezi počítači, zatímco HTTP se používá k přenosu dat mezi webovými servery a klienty. FTP je stavový protokol, zatímco HTTP je bezstavový protokol.

Nástroje

xistuje mnoho klientů a serverů FTP, které můžete použít. V této části se podíváme na některé z nejpopulárnějších.

Klienti FTP

Klient FTP je nástroj, který vám umožňuje připojit se k serveru FTP a provádět operace jako stahování a nahrávání souborů. Některé z nejlepších klientů FTP jsou:

 • FileZilla: Tento klient je zdarma a open-source. Je snadno použitelný a podporuje různé operační systémy.
 • WinSCP: Tento klient je také zdarma a open-source a je k dispozici pouze pro systémy Windows. Podporuje SFTP, SCP a FTP protokoly.
 • Cyberduck: Tento klient je zdarma a k dispozici pro systémy Mac a Windows. Podporuje různé protokoly, včetně FTP, SFTP, WebDAV a dalších.

Servery FTP

Server FTP je nástroj, který umožňuje uživatelům přistupovat k souborům na serveru a provádět operace jako stahování a nahrávání souborů. Některé z nejlepších serverů FTP jsou:

 • ProFTPD: Tento server je zdarma a open-source a je k dispozici pro různé operační systémy. Podporuje mnoho funkcí, jako je například podpora SSL / TLS šifrování.
 • vsftpd: Tento server je také zdarma a open-source a je k dispozici pouze pro systémy Linux. Je velmi rychlý a bezpečný.
 • Pure-FTPd: Tento server je zdarma a open-source a je k dispozici pro různé operační systémy. Podporuje mnoho funkcí, jako je například podpora SSL / TLS šifrování a virtualizace uživatelů.

Pamatujte, že výběr správného klienta nebo serveru FTP závisí na vašich potřebách a preferencích.

Závěr

FTP umožňuje přenos souborů mezi počítači pomocí počítačové sítě. Jedná se o jeden z nejstarších síťových protokolů, který je platformě nezávislý a využívá TCP porty 21 a 20.

FTP klient je softwarová aplikace, která slouží k přenosu souborů mezi počítačem uživatele a FTP serverem. Pokud máte k počítači plnohodnotný přístup přes FTP, máte v celém systému nebo jen ve vašem uživatelském adresáři možnost dělat kompletní práci se soubory na vzdáleném počítači jako je kopírování, mazání, přejmenovávání, vytváření adresářů.

Používání FTP klienta je velmi jednoduché. Stačí si stáhnout a nainstalovat klienta, zadat přihlašovací údaje a můžete začít pracovat. FTP klienti jsou k dispozici zdarma i za poplatek. Mezi nejznámější FTP klienty patří FileZilla, WinSCP, Cyberduck a další.

Využívání FTP protokolu je stále velmi důležité, protože umožňuje snadný a rychlý přenos souborů mezi počítači. Pokud potřebujete přenést velké soubory nebo celé složky, FTP je pro vás ideální volbou.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *