Metoda SMART Cíle: Jak To Funguje + Příklad V Praxi

Přemýšlíte někdy o tom, jak si stanovit cíle, které jsou skutečně konkrétní a snadno měřitelné? Většina z nás má určité představy o tom, co by se chtěla v budoucnu dosáhnout, ale ne vždy víme jak takové cíle formulovat. To je důvod, proč existuje metoda SMART. Tato analytická technika pro plánování cílů nám pomáhá stanovit specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově specifické cíle.

Co je to metoda SMART?

1.Specifický – “S”

Hlavním cílem této vlastnosti je zajistit, že cíl je jasně definovaný a má jednoznačný směr. Řekněte si, co přesně chcete dosáhnout. Například, pokud chcete zhubnout, neříkejte si, že chcete být jen tenčí, ale buďte konkrétní. Řekněte si, že chcete zhubnout o deset kilogramů. Takový cíl vám pomůže nenásilně se zaměřit na věc, kterou chcete dosáhnout.

Příklad:

Specifický cíl je ten, který je definován tak přesně, že nelze vykládat jinak. Pokud bychom například měli stanovit cíl pro roční bilanci, napsali bychom “zvýšit obrat o 10 %”, nikoli “zlepšit výsledky”. Takovýto nekonkrétní cíl bychom nemohli měřit a nevěděli bychom, co jsme přesně dosáhli. Při vytváření specifických cílů bychom měli být co nejpřesnější a zaměřit se na konkrétní výsledek.

2.Měřitelný – “M”

Díky této vlastnosti si můžete být jisti, že váš plán přinese požadované výsledky. Musíte stanovit konkrétní čísla nebo míry, které dokáží změnit úspěšnost plánu. Pokud je váš cíl měřitelný, můžete snadno sledovat, jak se vám daří a jak se blížíte k jeho splnění.

Dalším faktorem, který by se měl při stanovení cílů brát v úvahu, je měřitelnost. To znamená, že by měl být stanoven parametr, který nám pomůže ověřit, zda jsme náš cíl splnili. Měření může být například v penězích, procentech nebo čase. Pokud je cíl dosažen, měla by být tato měření zaznamenána pro další posouzení efektivity cílů.

3.Dosažitelný – “A”

Dosažitelnost znamená, že váš cíl musí být reálně dosažitelný. Znamená to, že musíte být realisticky smýšlející a vzít v úvahu faktory, které mohou ovlivnit dosahování vašeho cíle. Všichni máme nějaké limity, proto je důležité, abyste se zaměřili na realistické cíle, které jsou skutečně dosažitelné.

Cíl by měl být reálný a splnitelný, ale zároveň vykazovat nějakou výzvu. Pokud budeme příliš ambiciózní a klást si před sebou nevýkonné cíle, může to vést k pocitu zklamání a neúspěchu. Správně zvolený cíl je ten, na který se zaměříme a odhodláme se jej naplnit.

4.Realistický – “R”

Pokud se jedná o realistický cíl, znamená to, že nejde o pouhou fantazii, ale o něco, co má skutečnou šanci být realizováno. Pokud se například chcete stát astronautem, musíte se zaměřit na věci, které by vás mohly k tomuto cíli posunout, ale musíte být realističtí a vzít v úvahu fakt, že některé věci nemůžete ovlivnit.

Realistický cíl musí být založen na dostupných zdrojích, které jsou k dispozici. Pokud nemáme dostatek zdrojů, aby byl cíl splněn, můžeme mít cíl jako neuskutečnitelný. Při plánování musí být zohledněny náklady, technické možnosti nebo lidské zdroje. Pokud stanovíme cíl, který vyžaduje stovky tisíc dolarů, ale nemáme k dispozici finance, nebude to skutečně realistický cíl.

5.Časově specifický – “T”

V poslední řadě, váš cíl by měl být časově specifický. To znamená, že musíte stanovit konkrétní období, kdy chcete dosáhnout svého cíle. Pokud je váš cíl časově specifický, můžete si plánovat činnost, která vám pomůže k jeho dosažení.

Příklad z praxe

Pokud například chcete založit blog a zprovoznit ho do konce měsíce, musíte si na každý týden stanovit konkrétní úkoly, které vám pomohou dosáhnout cíle. Můžete si naplánovat, kolik článků každý den nebo týden napíšete a o jakých tématech by měly být. Tímto způsobem budete přesně vědět, kdy bude váš cíl splněn.

Metoda SMART je skvělým nástrojem, který nám může pomoci nejen vytvořit dosažitelné cíle, ale také měřit pokrok v jejich dosahování. Stanovením jasných cílů s měřitelnými cíli a časovým harmonogramem se můžeme na své cíle zaměřit efektivněji a účinněji. Díky tomuto přístupu zvýšíme šance na splnění našich cílů a zlepšení našeho života jak v krátkodobém, tak v dlouhodobém horizontu.

Stanovením cílů SMART si můžeme být jisti, že naše cíle jsou dosažitelné, realistické a mají konkrétní měřítka, která nám umožní nést odpovědnost za jejich dosažení. Navíc tím, že si stanovíme časový limit, zajistíme, že na dosažení cíle budeme pracovat organizovaně a včas dosáhneme pokroku.

Závěr

Metoda SMART je užitečný nástroj, který vám pomůže plánovat cíle a výsledky. Když stanovíte specifické, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově specifické cíle, máte jasný plán k dosažení vašich budoucích úspěchů. SMART technika vám umožní být pomalu ale jistě na cestě ke splnění vašich snů a cílů. Použijte ji a přesvědčte se sami, jak účinně vám může pomoci při plánování vaší budoucnosti.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *