Redirect- Jak správně používat přesměrování na vašem webu!

Redirect- Jak správně používat přesměrování na vašem webu!

Pokud máte webovou stránku, pravděpodobně jste se již setkali s pojmem “přesměrování” nebo “redirect”. Přesměrování stránek se používá k tomu, aby se uživatelé dostali na správnou stránku, pokud se adresa změnila nebo pokud byla odstraněna. Přesměrování je také užitečné pro SEO, protože pomáhá udržovat zpětné odkazy a zajistit, aby uživatelé nenašli chybové stránky.

Co Je Redirect

Pokud provozujete webovou stránku, může se stát, že budete muset přesměrovat návštěvníky z jedné stránky na jinou. Přesměrování je proces, při kterém se uživatel, který klikne na odkaz, automaticky přesměruje na jinou stránku. Tento proces je důležitý zejména v případech, kdy se mění URL adresa stránky nebo se na stránce nachází obsah, který již není relevantní.

Typy Přesměrování

Existují dva hlavní typy přesměrování – trvalé a dočasné.

Trvalé Přesměrování (301)

Trvalé přesměrování se používá, když se adresa stránky změnila natrvalo. Pokud se uživatel pokusí přistoupit k původní adrese, bude automaticky přesměrován na novou adresu. Trvalé přesměrování se obvykle používá, když se změní název domény nebo se stránka přesune na jinou adresu.

Dočasné Přesměrování (302)

Dočasné přesměrování se používá, když se adresa stránky změní dočasně. Pokud se uživatel pokusí přistoupit k původní adrese, bude automaticky přesměrován na novou adresu. Dočasné přesměrování se obvykle používá, když se stránka přesouvá na jinou adresu a má být přístupná pouze dočasně.

Jak Funguje Přesměrování

Přesměrování je proces, kdy se uživatel přesměruje z jedné webové stránky na jinou. Přesměrování může být použito z několika důvodů, například když se obsah webové stránky změní, nebo když se změní URL adresa. V této sekci se dozvíte, jak přesměrování funguje a jaké technologie jsou používány.

Proces Přesměrování

Při přesměrování prohlížeč odesílá požadavek na webovou stránku, ale místo toho, aby zobrazil obsah této stránky, přesměruje uživatele na jinou stránku. Proces přesměrování se skládá z několika kroků:

 1. Uživatel zadá do prohlížeče URL adresu stránky, kterou chce zobrazit.
 2. Prohlížeč odešle požadavek na server, na kterém se nachází webová stránka.
 3. Server zkontroluje, zda je webová stránka dostupná a zda existuje přesměrování pro tuto stránku.
 4. Pokud existuje přesměrování, server odešle zprávu o přesměrování zpět do prohlížeče.
 5. Prohlížeč přesměruje uživatele na novou stránku.

Technologie Přesměrování

Existuje několik technologií, které se používají k přesměrování uživatelů na nové webové stránky. Zde jsou nejčastěji používané technologie:

 1. 301 Trvalé přesměrování: Tato technologie se používá, když se obsah webové stránky přesune na novou URL adresu. Když uživatel navštíví starou URL adresu, server odešle zprávu o trvalém přesměrování, která přesměruje uživatele na novou adresu. Tato technologie je nejlepší pro SEO, protože vyhledávače přesměrování považují za trvalé a přiřadí nové URL adrese hodnocení a autoritu původní stránky.
 2. 302 Dočasné přesměrování: Tato technologie se používá, když je webová stránka dočasně nedostupná nebo když se provádí údržba. Když uživatel navštíví stránku, server odešle zprávu o dočasném přesměrování, která přesměruje uživatele na jinou stránku. Tato technologie není ideální pro SEO, protože vyhledávače nemají rády dočasné přesměrování a mohou je považovat za chybu.
 3. JavaScript přesměrování: Tato technologie se používá, když je potřeba přesměrovat uživatele na jinou stránku pomocí JavaScriptu. Když uživatel navštíví stránku, prohlížeč načte JavaScript kód, který přesměruje uživatele na novou stránku. Tato technologie není ideální pro SEO, protože vyhledávače nemohou načíst JavaScript kód a mohou přesměrování přehlédnout.

Problémy S Redirectem

Běžné Chyby

Při nastavování přesměrování může dojít k několika běžným chybám. Některé z nich jsou:

 • Řetězce přesměrování: Pokud je cílem přesměrování stránka s dalším přesměrováním, vzniká takzvaný řetězec přesměrování. Tento řetězec může být pro vyhledávače a uživatele matoucí a může vést ke zpomalení načítání stránky. Snažte se mít jednoduché přesměrování bez řetězců.
 • Chybné URL adresy: Pokud zadáte špatnou URL adresu při nastavování přesměrování, může dojít k chybě 404 (stránka nenalezena). Ujistěte se, že zadáváte správnou URL adresu.
 • Přesměrování na neexistující stránky: Pokud přesměrujete na stránku, která již neexistuje, může dojít k chybě 404. Ujistěte se, že cílová stránka existuje.

Jak Řešit Problémy

Pokud narazíte na problémy s přesměrováním, můžete je řešit následujícími způsoby:

 • Odstranění řetězců přesměrování: Pokud máte vytvořený řetězec přesměrování, snažte se ho odstranit a mít jednoduché přesměrování.
 • Správné zadání URL adresy: Zkontrolujte, zda správně zadáváte URL adresy při nastavování přesměrování.
 • Kontrola cílové stránky: Zkontrolujte, zda cílová stránka existuje a je správně nastavena.
 • Použití správného typu přesměrování: Použijte správný typ přesměrování (301 nebo 302) podle toho, zda je přesměrování trvalé nebo dočasné.
 • Kontrola souborů .htaccess: Pokud používáte soubory .htaccess, zkontrolujte, zda jsou správně nastaveny.
 • Kontrola sitemapy: Zkontrolujte, zda je v sitemapě správně uvedena nová URL adresa po přesměrování.
 • Kontrola v Google Search Console: Pokud máte problémy s indexací stránek, zkontrolujte v Google Search Console, zda jsou správně nastaveny přesměrování.

Často kladené dotazy

Jak vytvořit 301 redirect?

Přesměrování 301 je nejlepší způsob, jak přesměrovat návštěvníky z jedné stránky na druhou. Pro vytvoření přesměrování 301 je třeba upravit soubor .htaccess na vašem serveru nebo použít plugin pro správu přesměrování. Při vytváření přesměrování 301 je důležité zajistit, aby byl zachován PageRank a aby byla zachována struktura URL.

Jak udělat přesměrování webu?

Přesměrování webu lze provést pomocí souboru .htaccess nebo pomocí pluginu pro správu přesměrování. Při nastavování přesměrování je důležité zajistit, aby byl zachován PageRank a aby byla zachována struktura URL. Přesměrování by mělo být provedeno způsobem 301 permanent redirect.

Závěr

V tomto článku jste se dozvěděli o tom, co je to redirect a jaké existují typy přesměrování. Důležité je si uvědomit, že redirect je důležitý nástroj pro udržení kvalitního uživatelského zážitku a podpory SEO.

Při použití redirectu je důležité mít na paměti několik zásad. Například používat trvalé přesměrování 301 pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné. Dále je důležité přesměrovat uživatele na relevantní stránky, aby si uživatelé stále mohli najít požadovaný obsah.

Při tvorbě přesměrování je důležité dbát na to, aby nevznikaly řetězce přesměrování, které mohou zpomalovat načítání stránek a snižovat uživatelský zážitek.

Využití redirectu je tedy důležité pro správnou funkčnost webových stránek. Pokud se rozhodnete pro jeho použití, je důležité dbát na správné nastavení a využití při zachování kvalitního uživatelského zážitku.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *