Co Je To Outsourcing? Jak Funguje? Seznam Výhod & Rizik!

Co Je To Outsourcing? Jak Funguje? Seznam Výhod & Rizik!

Outsourcing je dnes velice populární způsob, jak zlevnit náklady a zlepšit úroveň služeb u firem. Mnoho lidí neví, co vlastně outsourcing je a jak funguje. V tomto blogovém článku vám přiblížím, co tato forma spolupráce znamená a jaké druhy outsourcingu existují.

Co je to outsourcing?

Outsourcing představuje především spolupráci mezi dvěma či více firmami, kdy jedna firma dodává konkrétní službu druhé firmě. Obvykle se jedná o služby, které by byly sice vlastními silami společnosti realizovány, ovšem s outsourcingovým partnerem mohou být realizovány levněji a efektivněji. Výhodou outsourcingu je, že si společnost může pořídit profesionální služby, aniž by musela zaměstnávat nové pracovníky nebo zakládat nová oddělení.

Příklady outsourcingových služeb jsou mnohé, nejčastěji se jedná o účetní, mzdové, právní a úklidové služby, ale také o dopravní, marketingové nebo logistické služby. Tyto služby jsou poskytovány na základě smlouvy, která stanoví podmínky vztahu mezi outsourcingovým partnerem a společností.

Outsourcing se dá rozdělit na tři druhy:

Co Je To Outsourcing? Jak Funguje? Seznam Výhod & Rizik!

1.Klasický outsourcing

Partner poskytuje služby na základě smlouvy a je odpovědný za její plnění. Společnost tak nemusí řešit administrativu a všechny činnosti jsou outsourcingovému partnerovi svěřeny.

2.Body sourcing

Společnost si pronajme vybrané tělo z celkového procesu. Partner se pak stará pouze o tyto body, což vede ke snížení nákladů na služby.

3.Insourcing

Společnost si vytváří vlastní outsourcingové centrum v cizí zemi a poskytuje tak služby svým dceřiným společnostem.

Je důležité si uvědomit, že outsourcing není řešením všech problémů společnosti, a že výsledky outsourcingu závisí na kvalitě zvoleného partnera. Pokud však firma volí správně a profesionálně, outsourcing jí může pomoci dosáhnout úspor, zlepšit úroveň služeb, získat nové zkušenosti a zajistit odbornost v té nejvyšší kvalitě.

Výhody outsourcování

Outsourcing může být pro mnoho firem klíčovou strategií, jak zvýšit svou efektivitu a hospodárnost.

Flexibilita

V první řadě outsourcing umožňuje zvýšit flexibilitu a přizpůsobit se aktuální poptávce. Firmy mohou snadno měnit své požadavky na objem zadané práce, aniž by byly omezeny vlastními zdroji. To vede k menšímu plýtvání nevyužitými kapacitami a snižování rizika ztrát způsobených nedostatkem zákazníků.

Snadnější plánování

Outsourcing též znamená snadnější a přesnější plánování. Firmy mohou poměrně přesně určit celkové náklady spojené s danou činností. Když se jedná o výrobu vlastními silami, musí firma zahrnout do svého plánování i náklady na životnost pracovních nástrojů, což bývá velmi obtížné. V případě outsourcingu je to mnohem jednodušší.

Moderní vybavení

Díky outsourcingu mohou firmy získat také přístup k modernímu vybavení. Firmy, které nemají dostatečné zdroje, nemusí vynakládat velké sumy na nákup nejmodernější technologie z důvodů konkurenceschopnosti. Namísto toho mohou outsourcovat své projekty a získat tak přístup k vybavení, které by si samy nemohly dovolit.

Kvalifikovaní pracovníci

Dále, outsourcing umožňuje získat přístup k vysoce-kvalifikovaným lidem, kteří dokonale ovládají potřebné činnosti. Firmy si na základě svých potřeb najímají subjekty, které mají vysokou úroveň znalostí a zkušeností ze svého oboru. Tyto subjekty jsou pak schopné dodávat vynikající výsledky a přinášet vysoký přínos firmě.

Částečně snižuje rizika

Konečně, outsourcing snižuje celková rizika. Místo toho, aby firmy řídily a spravovaly kompletní proces vlastními silami, může outsourcing poskytnout dostatečnou úroveň ochrany proti potenciálním rizikům. To může zahrnovat například ochranu proti ztrátám, zabezpečení kvality služeb, reaktivitu na požadavky zákazníků a řízení spojené s využíváním nových technologií.

Nevýhody outsourcingu a seznam rizik spojených s outsourcovváním

Jakkoli může být outsourcing atraktivní, jsou s ním spojena i určitá rizika.

Ztráta kontroly a problémy s kvalitou

Jednou z hlavních nevýhod je, že společnost může ztratit určitou míru kontroly nad svými procesy a zdroji. Outsourcingové projekty jsou někdy spojeny s určitou mírou nejistoty, pokud jde o kvalitu a včasnost služeb. Může se stát, že společnosti nebudou schopny skutečně kontrolovat nebo monitorovat činnosti, které byly svěřeny jiným partnerům.

Obavy o bezpečnost dat

Další významnou obavou je bezpečnost dat. Ve stále digitálnějším světě musí společnosti zajistit, aby jejich data byla chráněna před škodlivými útoky nebo hackerskými útoky třetích stran. Při zvažování dohod o outsourcingu by se proto společnosti měly vždy ujistit, že jejich partner disponuje vhodnou infrastrukturou a technologiemi, které chrání jejich údaje.

Závislost na jediném partnerovi

Kromě toho se společnosti mohou stát příliš závislé na službách jednoho konkrétního partnera. To může vést k potížím, pokud se vztah rozpadne v důsledku změn tržních podmínek nebo jiných vnějších faktorů.

Finanční ztráty

Kromě toho vždy existuje riziko finančních ztrát plynoucích z outsourcingového partnerství. Pokud smluvní strana nedodá slíbené služby, mohou se společnosti potýkat se sníženými příjmy a zvýšenými náklady, protože se budou snažit situaci napravit.

Proto je nezbytné, aby společnosti při zvažování outsourcingových dohod pečlivě zvažovaly strategii a zajistily, že budou mít zavedeny vhodné procesy a kontrolní mechanismy, aby mohly zvládnout případná rizika nebo problémy, které jejich rozhodnutí přinesou.

Závěr

Outsourcing představuje dnes velice oblíbenou formu spolupráce mezi firmami, která umožňuje snížit náklady a zlepšit úroveň služeb. Výhody outsourcingu jsou nesporné, ale důležité je vybrat si kvalitního outsourcingového partnera, aby byla spolupráce efektivní a udržitelná. Myslíte si, že by outsourcing mohl být pro vaši firmu řešením? Uvažujete o tom, ale stále nevíte, jaké služby vám nejvíce prospívají? Pokud ano, obraťte se na nás a rádi vám poradíme.

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *