VOS: Seznam Výhod & Nevýhod Pro Podnikání V Roce 2023

VOS: Seznam Výhod & Nevýhod Pro Podnikání

Začínáte podnikat s někým dalším a uvažujete, jakou formu podnikání zvolit? Asi jste se již setkali se zkratkou v.o.s., znamenající veřejnou obchodní společnost. Co to ale znamená a jaké jsou jeho výhody a nevýhody pro podnikání? V tomto článku si probereme výhody této formy a pomůžeme vám rozhodnout se, zda je to pro vás ta správná cesta.

Co je to VOS?

Než se dostaneme k výhodám, pojďme si nejprve probrat, co to v.o.s. vlastně je. Jde o právní formu, v níž podnikají minimálně dva společníci. Ti ručí za závazky společnosti celým svým majetkem. Tato forma podnikání je často zvolena především z důvodu minimálního kapitálu na vznik, který činí pouze 1 Kč. Tento minimální kapitál ale neznamená, že je ve společnosti méně peněz. Například, pokud byste založili společnost s 1 Kč kapitálu a chtěli byste ji rozjet, museli byste nejprve vložit své prostředky. Pokud jde o minimální kapitál, jde jen o formální záležitost.

A co výhody této formy podnikání?

První věc, na kterou se lze zaměřit, je jednodušší založení v.o.s. oproti například s.r.o., která si vyžádá více byrokracie. Navíc si mohou společníci celou společnost podřídit podle svých konkrétních potřeb. Další výhodou je pak po roce chodu společnosti možnost snížit až zrušit základní kapitál. To znamená, že kapitál společnosti není ani tak potřebný, aby bylo možné se rozjet. Společnost je tudíž nezávislejší na kapitálu, který na začátku potřeboval.

Při výhodách v.o.s. nenacházíme pouze finanční argumenty. Další výhodou této právní formy je transparentnost veškerých záležitostí a rozhodovacích procesů, které probíhají. Stejně tak je velkou výhodou možnost většího počtu společníků, kdy více hlav a myšlenek může generovat větší rozmanitost firemních aktivit.

Rozhodujete-li se o vhodnosti formy v.o.s., měli byste zvážit i některé nevýhody. Jednou z těch největších nevýhod je společná odpovědnost všech společníků za závazky společnosti. I když jen jeden ze společníků udělá chybu, všichni společníci za to ručí svým majetkem dokonce bez výjimky. Dále v.o.s. nemají možnost vydat akcie, což jim brání svobodnému obchodování se svými podíly.

Nevýhody

Nicméně, veřejné obchodní společnosti také mají několik nevýhod. Jednou z nevýhod může být menší důvěryhodnost, jelikož v.o.s. není tak etablovanou formou společnosti jako společnost s ručením omezeným (s.r.o.) nebo akciová společnost (a.s.). Většina klientů si zpočátku více důvěřuje těmto druhům společností.

Další nevýhodou je skutečnost, že v.o.s. není zcela nezávislou společností, jelikož společnost musí řídit podle dohody mezi společníky. Když tedy dojde k neshodě mezi společníky, může se to promítnout v načaté činnosti společnosti. To může mít pro podnikání negativní dopad.

Nakonec je nutné si uvědomit, že založení veřejné obchodní společnosti je také spojeno s větší administrativou. Společnost musí mít zavedené správní orgány a udržovat rozsáhlé náležitosti. To může být pro malé podnikání velkou zátěží a časovou náročností.

Veřejná obchodní společnost má řadu výhod, které ocení zejména podnikatelé, kteří se chtějí zapojit do podnikání bez velkých investic.

Často Kladené Otázky

Kdo řídí veřejnou obchodní společnost?

Veřejnou obchodní společnost řídí nejméně dva společníci, kteří ručí za závazky společnosti celým svým majetkem.

Jak se zakládá veřejná obchodní společnost?

Veřejná obchodní společnost je založena minimálním kapitálem ve výši 1 Kč a musí mít zřízené orgány a dodržovat rozsáhlé formality.

Závěr

Závěrem můžeme shrnout, že v.o.s. jsou jednodušší a levnější způsob založení podniku než s.r.o., a to bez nutnosti velkých kapitálových nákladů. Společnost je velmi transparentní a umožňuje větší počet společníků pro větší rozmanitost firemních aktivit. Na druhou stranu, společná odpovědnost za závazky a omezené možnosti obchodování se podíly jsou jeho nevýhodami. Všechny stránky by si měly zvážit, zda se jedná o vhodnou formu podnikání pro jejich konkrétní potřeby a priority.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *