Kdo je to Prokurista a jaká je jeho role ve firmě?

Kdo je to Prokurista a jaká je jeho role ve firmě?

Když slyšíme slovo “prokurista”, mnozí si možná vybaví filmovou postavu s kufříkem plným peněz. V současné době je však prokurista důležitou součástí mnoha firem a jeho úloha je klíčová. V tomto blogovém příspěvku se podíváme na to, co prokurista vlastně dělá, jaké jsou jeho zodpovědnosti a jak přesně využívá své pravomoci.

Co se v článku dozvíte

Kdo je to Prokurista?

Prokurista je osoba, která je zmocněna k jednání ve jménu firmy. Jedná se o druhou nejdůležitější osobu ve firmě hned po majiteli. Prokuristovi je udělena tzv. prokura, což je právní termín pro plnou moc, která mu umožňuje jednat jménem firmy a podepisovat smlouvy, nakupovat zboží, podepisovat dodavatelské smlouvy a řídit běžné operace firmy. Prokurista tedy zastupuje firmu a je odpovědný za řízení jejího denního provozu.

Povinnosti

Prokurista je pověřený výkonem práv a povinností, které jsou zakotveny v obchodním právu. Prokura udělena prokuristovi může být vázána na konkrétní věci nebo úkoly. Pokud se jedná o tzv. obecnou prokuru, prokurista získává plnou moc podnikat jakékoli kroky, které jsou běžným provozem firmy.

Prokurista musí být spolehlivý a oddaný zaměstnanec nebo člen společnosti. Musí vykonávat své pracovní povinnosti stejně jako každý jiný zaměstnanec a vždy jednat v zájmu firmy. Prokurista musí být odborníkem ve svém oboru a být schopen převzít odpovědnost za zajištění kvality a včasnosti práce, kterou vykonává.

Prokurista má k dispozici mnoho pravomocí, avšak s těmito pravomocemi přichází i velká zodpovědnost. Prokurista musí být obeznámen se všemi aspekty řízení firmy a musí vědět, jaké jsou jeho zákonné povinnosti. Závazky a smlouvy podepsané prokuristou se považují za závazky a smlouvy samotné firmy, a nikoli pouze prokuristy.

Závěr

Prokurista je důležitou součástí mnoha firem, která se obvykle snaží najít člověka, který má vynikající právní a firemní znalosti, poctivost a morální integritu, aby mu byla udělena plná moc k jednání jménem firmy. Být prokuristou je velkou odpovědností, avšak může být i velkou výzvou a příležitostí pro profesní růst. Doufáme, že tento blogový příspěvek byl pro vás užitečný a pomohl vám pochopit, co to vlastně znamená být prokuristou a jaký má vliv na podnikání v dané společnosti.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *