Co Je To Pinkwashing? Jedná Se Pouze O Marketing?

Pinkwashing

Pokud jste v poslední době slyšeli o pinkwashingu a nejste si jisti, co to znamená, nejste sami. Pinkwashing, známý také jako pinkwashing nebo pink-baiting, je termín, který se v posledních letech stále více prosazuje. Jedná se o marketingovou techniku, která se používá k upoutání pozornosti na výrobky nebo služby prodávané společnostmi a organizacemi a zároveň k propagaci pozitivních zpráv o právech LGBTQ+. V tomto blogovém příspěvku se budeme zabývat tím, co pinkwashing znamená, jaký má dopad konkrétně na Českou republiku a co mohou lidé dělat, pokud mají pocit, že jsou jeho terčem.

Co je to pinkwashing? Jaká je jeho definice?

Pinkwashing je celosvětový fenomén, který zahrnuje společnosti a organizace využívající práva LGBTQ+ jako marketingový nástroj k prodeji svých výrobků nebo služeb. Tato taktika často spočívá ve spojování značky s LGBTQ+ záležitostmi, aby demonstrovala svůj závazek k rovnosti a rozmanitosti. Mnozí však tvrdí, že tyto snahy jsou v lepším případě neupřímné a v horším vykořisťovatelské – korporace totiž mohou využívat LGBTQ+ příčiny pro svůj vlastní prospěch, aniž by ve skutečnosti investovaly jakékoli prostředky do skutečných změn pro členy komunity.

Jak pinkwashing ovlivňuje Českou republiku?

V České republice se objevila řada příkladů, kdy se korporace pokoušely využít taktiky pinkwashingu k socpropagaci svého podnikání. Například v roce 2019 zemí otřásla reklamní kampaň jedné z největších bank, která zobrazovala dva muže oddávající se polibku, zatímco drželi transparenty s hesly jako “láska nezná hranic”. Reklama byla vnímána jako pokus vydělat na právech LGBTQ+, místo aby je obhajovala – což vyvolalo kritiku jak uvnitř, tak vně země.

Co mohou lidé dělat, pokud mají pocit, že jsou terčem pinkwashingu?

Pokud máte pocit, že jste terčem taktiky pinkwashingu, můžete podniknout několik kroků, abyste se proti ní ohradili. Za prvé, zvažte bojkotování značek, které se do tohoto typu chování zapojují – i kdyby jen dočasně – dokud se nezavážou ke skutečným investicím do podpory LGBTQ+ iniciativ, a ne jen k jejich využívání pro marketingové účely.

Kromě toho se obraťte přímo na danou společnost nebo organizaci a sdělte jim, proč jsou jejich praktiky špatné a jak by místo toho mohly účinněji podporovat členy komunity. A nakonec zvažte, zda o své zkušenosti veřejně promluvit, aby se o těchto taktikách dozvěděli i ostatní.

Barevné logo se vždy nehodí

Vybarvení loga jako symbolu podpory komunity LGBTQ+ je účinný způsob, jak vyjádřit solidaritu, ale společnosti si musí být jisté, že svá slova podporují činy. Americký vydavatel videoher Bethesda Softworks sice ve Spojených státech upravil své logo tak, aby zobrazovalo barvy duhy, ale totéž neudělal v zemích, jako je Rusko a Turecko, kde by to stěží mohlo mít trvalý podpůrný dopad. V některých případech, kdy organizace uvádějí dočasná duhová loga, aby demonstrovaly svou podporu LGBTQ+ komunitě, může být tento postoj přeložen jako rozporuplný, když se zjistí, že tyto společnosti zároveň dotují organizace prosazující protihomosexuální legislativu. Takové chování by mělo být označeno jako pinkwashing – považování se za vstřícné vůči sexuálním menšinám bez jakékoli šíře a hloubky podpory, která by se mohla projevit.

Není to jen o “duze”

Pro osoby LGBTQ+ může být duha, která je s nimi spojena, užitečná pro zviditelnění a zvýšení povědomí. Symbolické akce však k vytvoření smysluplné podpory nestačí – skutečná změna musí zahrnovat úsilí, které přesahuje pouhou estetiku. Pokud chtějí společnosti nebo státy vyslat zprávu o skutečném přijetí, musí duhu nejen navenek vystavovat; toto hnutí by mělo doprovázet také hmatatelné legislativní úsilí, aby soucit vydržel déle než jen její používání jako dekorativního obrázku. Autentický závazek je nezbytný, aby bylo dosaženo skutečného pokroku v zajištění bezpečnosti a ochrany sexuálních menšin všude na světě!

Závěr

Pinkwashing je celosvětový fenomén, který zahrnuje společnosti snažící se využít práva LGBTQ+ jako marketingový nástroj, aniž by skutečně investovaly prostředky do podpory členů komunity. Konkrétně v České republice bylo zdokumentováno několik příkladů, kdy se korporace pokusily tuto taktiku využít, ale setkaly se s kritikou zevnitř i vně země kvůli její neupřímnosti a vykořisťovatelské povaze. Pokud máte pocit, že jste se s pinkwashingem sami setkali, můžete podniknout několik kroků, například bojkotovat značky, které se tohoto typu chování dopouštějí, nebo o své zkušenosti veřejně promluvit, aby si tuto taktiku uvědomili i ostatní. Podnikání kroků proti společnostem, které se dopouštějí pinkwashingu, nakonec zajistí, že se bude skutečně investovat do podpory členů LGBTQ+ komunity, a ne jen do jejich zneužívání pro finanční zisk.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *